Znanstvenici uspjeli atribuirati fragment koji se danas čuva u Mesrob Maschtots Institute for Ancient Manuscripts (Matenadaran) in Yerevan / Armenia
prije 3 godine

Znanstvenici Vestigia Instituta za istraživanje rukopisa Sveučilišta u Grazu, prof. dr. sc. Erich Renhart, inače suorganizator projekta Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom i vanjski suradnik Centra za istraživanje glagoljaštva, te dr. sc. Ephrem Aboud Ishac nedavno su uspjeli atribuirati fragment koji se danas čuva u Mesrob Maschtots Institute for Ancient Manuscripts (Matenadaran) in Yerevan / Armenia, kao dio rukopisa koji se čuva u Britanskoj knjižnici (add. 14654). Riječ je o sirijskom rukopisu koji datira iz 5./6. st.

Atribuiranje fragmenata izuzetna je rijetkost, osobito kad je riječ o ovako starim rukopisima, a uz veliko znanje, vještine i poznavanje paleografije, kodikologije i povijesti rukopisa, važno je istaknuti da je ovakvim atribucijama pridonijela digitalizacija, bez koje ona ne bi bila ni moguća.