O nama


Centar za istraživanje glagoljaštva je znanstveno-istraživački centar Sveučilišta u Zadru. Odluku o osnivanju Centra kao ustrojbene jedinice Sveučilišta u Zadru donio je Senat Sveučilišta u Zadru na svojoj 5. Sjednici u ak. god. 2019./2020., održanoj 25. veljače 2020.

Ciljevi Centra

Osnovni je cilj Centra za istraživanje glagoljaštva interdisciplinarno proučavanje, interpretiranje i promoviranje hrvatskoga glagoljaštva, osobito njegova zadarskoga odsječka, odnosno koordiniranje aktivnosti znanstvenika usmjerenih na istraživanja glagoljaštva i stvaranje pretpostavki za njihov rad.

Zadaci Centra obuhvaćaju:

 1. ​ Interdisciplinarna, suradnička, međuinstitucijska, znanstvena istraživanja hrvatskoga glagoljaštva, s naglaskom na njegovu zadarskome odsječku, uključujući znanstvena istraživanja glagoljskoga pisma i drugih dvaju hrvatskih pisama (latinice i ćirilice), istraživanja jezika različitih skupina glagoljskih tekstova te kulturološka i historiografska istraživanja hrvatskoga glagoljaštva;
 2. ​ Istraživanje potreba znanstvenika pri istraživanju glagoljaštva i humanistike općenito te stvaranje pretpostavki za primjenu suvremenih istraživačkih metoda, osobito onih koje se razvijaju u okvirima digitalne humanistike, u svrhu podizanja razine konkurentnosti i međunarodne prepoznatljivosti istraživača u području hrvatskoga glagoljaštva;
 3. ​ Identifikacija, inventarizacija i bibliografska obrada, registracija te stvaranje skupne i specijaliziranih baza podataka zadarskoga glagoljaštva te stvaranje baze podataka (bibliografije) znanstvenih i stručnih radova iz područja zadarskoga glagoljaštva;
 4. ​ Izdavačka djelatnost nastavkom objavljivanja unutar niza Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae i drugim izdavačkim aktivnostima;
 5. ​ Digitalizacija i objavljivanje digitalnih reprodukcija glagoljske građe;
 6. ​ Uključivanje tema iz područja glagoljaštva u studijske programe svih razina;
 7. ​ Istraživanje i primjena suvremenih oblika komuniciranja glagoljske baštine, promocija glagoljice kao važne sastavnice identiteta i kulture raznim ciljanim skupinama;
 8. ​ Uključivanje javnosti u istraživanja hrvatskoga glagoljaštva;
 9. ​ Organizacija znanstvenih i stručnih skupova, predstavljanja i drugih aktivnosti vezanih uz znanstvena i stručna istraživanja hrvatskoga glagoljaštva.

Elaborat o osnivanju Centra

Ustroj

Stručno vijeće:

Suradnici

 • Prof. dr. sc. Ivica Vigato, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja,
 • Izv. prof. dr. sc. Kristijan Juran, Odjel za povijest,
 • Izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić, Odjel za informacijske znanosti,
 • Dr. sc. Josip Galić, Odjel za kroatistiku
 • Dr. sc. Ivana Petešić Šušak, Odjel za kroatistiku

Vanjski suradnici Centra

Rad Centra odvijat će se u suradnji s institucijama koje se bave glagoljaštvom – Staroslavenskim institutom u Zagrebu, Zavodom za povijesne znanosti HAZU (Zadar), Odsjekom za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjekom za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odsjekom za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Odsjekom za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Zagreb). Usto će Centar aktivno surađivati s baštinskim ustanovama u kojima se čuva glagoljska baština – Državnim arhivom u Zadru, Državnim arhivom u Šibeniku, Arhivom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Arhivom Zadarske nadbiskupije i Biskupijskim arhivom u Šibeniku. Centar će aktivno surađivati i s crkvenim ustanovama u kojima se pohranjuje i istražuje hrvatska pisana baština, osobito glagoljska, i to sa Zadarskom nadbiskupijom, Gospićko-senjskom biskupijom, crkvenim redovima i samostanima na zadarskome području (franjevci trećoredci glagoljaši, benediktinci itd.).

Uspostavljena je suradnja i s europskim i svjetskim institucijama i udruženjima vezanim uz pisanu baštinu i digitalnu humanistiku (EADH, DARIAH-HR, ICARUS-HR).

Uspostavljena je suradnja s Udrugom glagoljaša Zadar.

Centar će surađivati i s institucijama izvan Hrvatske koje se bave istraživanjima jezika i pisama, kao i rukopisa i stare građe općenito: Vestigia – Institut za istraživanje rukopisa Sveučilišta u Grazu (Austrija).

Znanstvenici sa Sveučilišta u Zadru

 • doc. dr. sc. Drahomira Cupar (Odjel za informacijske znanosti)
 • doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović (Odjel za informacijske znanosti)
 • Laura Grzunov, asistentica (Odjel za informacijske znanosti)
 • doc. dr. sc. Zdenko Dundović (Odjel za teologiju)

Znanstvenici iz drugih ustanova

 • prof. dr. sc. Milan Mihaljević (Staroslavenski institut)
 • dr. sc. Blanka Ceković (Staroslavenski institut)
 • prof. dr. sc. Mateo Žagar (Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • izv. prof. dr. sc. Tanja Kuštović (Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • dr. sc. Ivana Eterović (Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • prof. dr. sc. Milica Lukić (Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
 • doc. dr. sc. Vera Blažević Krezić (Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
 • prof. dr. sc. Sanja Zubčić (Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
 • izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić-Knezović (Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)
 • dr. sc. Grozdana Franov Živković (Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru)
 • doc. dr. sc. Ante Gverić (Državni arhiv u Zadru)
 • dr. sc. Dragan Nimac, predsjednik HKU Pjevana baština
 • Marija Kero (Državni arhiv u Zadru)
 • Oliver Modrić (Arhiv Zadarske nadbiskupije)
 • Ana Marija Perović (Arhiv Zadarske nadbiskupije)
 • Mate Bobanović, prof. (Srednja škola kneza Branimira Benkovac)
 • prof. dr. sc. Mirna Willer, redovita profesorica u miru
 • mr. sc. Irena Pejić, doktorska studentica
 • Matija Vigato, doktorska studentica
 • prof. dr. sc. Erich Renhart (Vestigia – Institut za istraživanje rukopisa, Sveučilište u Grazu, Austrija)
 • prof. dr. sc. Andrej Soboljev (Institut za lingvistička istraživanja Ruske akademije znanosti, Rusija; profesor Sveučilišta u Marburgu, Njemačka).
 • Vjačeslav Kozak (Ruska akademija znanosti)
 • prof. dr. sc. Anne Gilliland (UCLA, SAD)
 • prof. dr. sc. Koraljka Golub (Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište Linneaus, Vaxyo, Švedska)