Čitamo povijest pisanu glagoljicom!


image

Dragi prijatelji glagoljice i hrvatskog glagoljaštva,

Ponosni smo što vas možemo obavijestiti da se istraživanje hrvatskog glagoljaštva nastavlja! Naša prva crowdsourcing kampanja „Istražujmo baštinu zajedno!“ doživjela je, zahvaljujući zainteresiranim volonterima, veliki uspjeh! Radosni smo što nam se jako puno vas pridružilo u otkrivanju svega onoga što zadarska baština skriva i što ste nam pomogli u čitanju hrvatske povijesti napisane glagoljskim pismom.

Upravo zbog velikog angažmana javnosti, glagoljica je opet oživjela i otkrila nam razne zanimljivosti zabilježene u propovijedima, bratovštinama i maticama. Vaš angažman utjecao je na nastavak kampanje. 24. ožujka 2022. godine, naša nova crowdsourcing kampanja pod naslovom „Čitamo povijest pisanu glagoljicom!“ omogućiti će javnosti uvid u mnoge vrijedne rukopise zanimljivog sadržaja kojeg ćemo zajedničkim snagama transliterirati a time i našu povijest učiniti vidljivom široj zajednici.

Pozivamo sve, koji vole čitati i promovirati povijest pisanu glagoljicom, da nam se pridruže u novoj crowdsourcing kampanji!

Pridruži se ovdje.

Radujemo se novoj suradnji sa zajednicom!


Samo zajedničkim snagama možemo pročitati povijest zadarskog područja pisanu glagoljskim pismenima! Pokažimo snagu i jedinstvo suvremenih glagoljaša koji vole, čitaju i promoviraju svoju povijest!


Za transliteraciju u nastavku kampanje smo priredili sljedeće rukopise:

  1. HR-AZDN-88-Zbirka glagoljskih kodeksa, inv. br. 50, Glagoljska madrikula bratovštine sv. Josipa, 1776. – 1825., Ljubač, f. 1 – 10.
  2. HR-AZDN-88-Zbirka glagoljskih kodeksa, inv. br. 126, Glagoljski blagajnički dnevnik župne crkve sv. Petra, 1799. – 1826., Sestrunj, f. 1 – 12.
  3. HR-AZDN-88-Zbirka glagoljskih kodeksa, inv. br. 121, Govorenje od posluha, XVIII. st., Sali, f. 1 – 35.
  4. HR-AZDN-88-Zbirka glagoljskih kodeksa, inv. br. 99, Glagoljska madrikula bratovštine duš od purgatorija, 1770. – 1819., Preko, f. 1 – 10.
  5. HR-DAZD-336, Benediktinski samostan Sv. Krševana u Zadru (918. — 1806.), kutija 12, sign. 2.3.3.3, fol. 25r, 31r, 33r, 35r, 37r, 38r, 39r
  6. HR-DAZD-378 Zbirka matičnih knjiga (1565.-), AK Kožino (1667.-1840.), inv. br. 528, fol. 22-31.
  7. HR-DAZD-373 Osobni arhivski fond Ante Marija Strgačić (1563.-1971.), kutija 27, dign. 6.2, fol. 1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r

Zahvaljujemo Zadarskoj nadbiskupiji na dopuštenju da za projekt koristimo glagoljske rukopise koji se čuvaju u Zbirci glagoljskih kodeksa Zadarske nadbiskupije (HR-AZDN-88). Zbirku čine glagoljski kodeksi koje je obilazeći župe Zadarske nadbiskupije vrijedno prikupljao mons. Pavao Kero (1940. – 2018.), vikar za kulturu Zadarske nadbiskupije i dugogodišnji ravnatelj Stalne izložbe crkvene umjetnosti. Osim što je prikupljao i opisivao te istraživao i objavljivao glagoljske rukopise u izdavačkom nizu Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertine, mons. Pavao Kero brinuo je i o njihovoj zaštiti i restauraciji, a osobito je pomno pratio i podupirao naš projekt Pisana baština koji se provodi na Sveučilištu u Zadru, sada pod okriljem Centra za istraživanje glagoljaštva, omogućio digitalizaciju i obradu glagoljskih rukopisa te objavu digitalnih preslika na portalu GlagoLab. Trajno smo mu zahvalni na svemu što je činio za zadarsko glagoljaštvo.

Voditeljica projekta:

izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić (Centar za istraživanje glagoljaštva, Odjel za informacijske znanosti) mtomic@unizd.hr

Suradnici:

Laura Grzunov, asistentica (Odjel za informacijske znanosti) lgrzunov@unizd.hr

Marija Kero (Državni arhiv u Zadru) marija.kero10@gmail.com

Više o suradnicima Centra za istraživanje glagoljaštva

Projekt je dio aktivnosti koje se provode u okviru programa „Javna znanost u području glagoljaštva: od crowdsoucinga do znanja” koji organizira Centar za istraživanje glagoljaštva Sveučilišta u Zadru.