Istražujmo baštinu zajedno


image

Dragi prijatelji glagoljice i hrvatskog glagoljaštva,

najljepše vas pozdravljam u ime suradnika projekta Istražujmo baštinu zajedno koji se provodi pod okriljem Centra za istraživanje glagoljaštva Sveučilišta u Zadru.

Hrvatska glagoljica povijesno je hrvatsko pismo i jedan od najvažnijih simbola hrvatskoga identiteta. Ponosni smo što Sveučilište u Zadru baštini snažnu tradiciju istraživanja i promicanja hrvatskog glagoljaštva, te je u svrhu još snažnije potpore i osiguravanja uvjeta za istraživanja ovog važnog odsječka hrvatske kulture i pismenosti osnovalo znanstveno-istraživački Centar za istraživanje glagoljaštva. Jedan od ciljeva Centra je uključivanje zajednice u zajednička čitanja i interpretaciju hrvatskoglagoljskih tekstova zadarskog područja i promoviranje zajedničkog rada na istraživanju glagoljske baštine.

Radosni što smo stvorili mogućnosti da nam se pridružite u istraživanju glagoljske baštine, želimo vas ovim putem pozvati da nam se pridružite i da svojim znanjima o glagoljici i glagoljaštvu pomognete čitati stoljetnu hrvatsku povijest upisanu ovim dragocjenim pismom u mnoge rukopise koji potječu sa zadarskog područja, prvenstveno zadarskih otoka. Zadarska je nadbiskupija, naime, izrazito glagoljaška, te su marljivi popovi glagoljaši svoje knjige, koje svjedoče o svakodnevnom životu na zadarskom području, pisali glagoljicom. Bogatstvo takvih izvora skriva tajne o životu ovog područja.

Kako bismo pročitali čim više glagoljskih rukopisa u kojima se nalaze podaci o životu na području Zadarske nadbiskupije, pravilima brojnih bratovština, dugovima i ostavštinama naših predaka, njihovim krštenjima, potvrdama, vjenčanjima, godovima, događajima koji su obilježavali njihove živote, pozivamo vas na suradnju. Učinimo čitanje glagoljskih tekstova dijelom naše svakodnevice, kulturnom poslasticom koja će nam otvarati uvijek iznova nova vrata u svijet popova glagoljaša, članova bratovština čije su madrikule pisane glagoljicom, uz koja ćemo otkrivati podatke o imenima naših predaka koji su upisani po krštenju, krizmi, ali i u knjigama mrtvih. Pročitajmo propovijedi popova glagoljaša, naučimo ponešto o običajima i svakodnevnom životu naših predaka…. I učinimo glagoljicu opet živom, prenoseći pročitano javnosti kroz zajedničke aktivnosti.

Kako bismo zajedničkim snagama transliterirali te vrijedne glagoljske tekstove zadarskog područja, osigurali smo digitalni alat Transkribus uz pomoć kojega će digitalne preslike vrijednih glagoljskih rukopisa ući u vaše domove te vam pružiti mogućnost da ih transliterirate i na taj način pridonesete zajednici. Riječ je o rukopisima koji dolaze iz mnogih mjesta sa zadarskih otoka i šireg zadarskog područja, a koji se čuvaju u Zbirci glagoljskih kodeksa Arhiva Zadarske nadbiskupije.

Radit ćemo zajedno, jedni drugima pomažući u čitanju, prevođenju i učenju o životu naših predaka zabilježenom najljepšim pismom na svijetu. Rezultate ćemo isto tako zajedno objavljivati javnosti kroz zajednička druženja, predstavljanja i aktivnosti koje ćemo zajedno s vama organizirati. Kroz digitalni alat Transkribus, u koji se trebate registrirati, bit će vidljiv vaš doprinos, a objavit ćemo Vaše ime samo uz vaše dopuštenje. Registrirajte se uz pomoć kratkih uputa koje ovdje donosimo, otvarajte stranice i počnite transliterirati. Radujemo se zajedničkom radu!

Projekt Istražujmo baštinu zajedno osmišljen je kako bismo našu povijest, upisanu glagoljskim slovima, istraživali zajedno. Svaki vaš prinos bit će zabilježen kao poseban doprinos našoj zajednici.


PRIDRUŽI SE OVDJE


Samo zajedničkim snagama možemo pročitati povijest zadarskog područja pisanu glagoljskim pismenima! Pokažimo snagu i jedinstvo suvremenih glagoljaša koji vole, čitaju i promoviraju svoju povijest!


Za transliteraciju smo priredili dijelove sljedećih rukopisa:

 1. HR-AZDN-88-Zbirka glagoljskih kodeksa, inv. br. 10, Glagoljska knjiga Stanje duša i Knjiga onih koji se pričešćuju i ispovidaju, XVII. I XVIII. st., Biograd
 2. HR-AZDN-88-Zbirka glagoljskih kodeksa, inv. br. 40, Glagoljska knjiga godova 1680. – 1873., Kali
 3. HR-AZDN-88-Zbirka glagoljskih kodeksa, inv. br. 74, Glagoljska madrikula Bratovštine sv. Petra i Pavla, 1727., Olib
 4. HR-AZDN-88-Zbirka glagoljskih kodeksa, inv. br. 165, Glagoljska madrikula Bratovštine sv. Roka 1753. – 1810., Veli Iž
 5. HR-AZDN-88-Zbirka glagoljskih kodeksa, inv. br. 171, Glagoljska matica umrlih 1761. – 1777., Vrgada
 6. HR-AZDN-88-Zbirka glagoljskih kodeksa, inv. br. 128, Glagoljska matica vjenčanih 1650. – 1695., Silba
 7. HR-AZDN-88-Zbirka glagoljskih kodeksa, inv. br. 101, Kapituli madrikule Bratovštine sv. Kirijaka 1697. – 1812., Premuda
 8. HR-AZDN-88-Zbirka glagoljskih kodeksa, inv. br. 114, Knjiga Stanje duša 1695. – 1825., Sali
 9. HR-AZDN-88-Zbirka glagoljskih kodeksa, inv. br. 135, Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe, 1726., Silba
 10. HR-AZDN-88-Zbirka glagoljskih kodeksa, inv. br. 97, Propovijed, konac XVIII. st., Posedarje

Zahvaljujemo Zadarskoj nadbiskupiji na dopuštenju da za projekt koristimo glagoljske rukopise koji se čuvaju u Zbirci glagoljskih kodeksa Zadarske nadbiskupije (HR-AZDN-88). Zbirku čine glagoljski kodeksi koje je obilazeći župe Zadarske nadbiskupije vrijedno prikupljao mons. Pavao Kero (1940. – 2018.), vikar za kulturu Zadarske nadbiskupije i dugogodišnji ravnatelj Stalne izložbe crkvene umjetnosti. Osim što je prikupljao i opisivao te istraživao i objavljivao glagoljske rukopise u izdavačkom nizu Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertine, mons. Pavao Kero brinuo je i o njihovoj zaštiti i restauraciji, a osobito je pomno pratio i podupirao naš projekt Pisana baština koji se provodi na Sveučilištu u Zadru, sada pod okriljem Centra za istraživanje glagoljaštva, omogućio digitalizaciju i obradu glagoljskih rukopisa te objavu digitalnih preslika na portalu GlagoLab. Trajno smo mu zahvalni na svemu što je činio za zadarsko glagoljaštvo.

Voditeljica projekta:

 • izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić (Centar za istraživanje glagoljaštva, Odjel za informacijske znanosti) mtomic@unizd.hr

Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Ivica Vigato (Centar za istraživanje glagoljaštva, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja) ivigato@unizd.hr

 • doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović (Odjel za informacijske znanosti) mdragija@unizd.hr

 • Laura Grzunov, asistentica (Odjel za informacijske znanosti) lgrzunov@unizd.hr

 • Marija Kero (Državni arhiv u Zadru) marija.kero10@gmail.com

Više o suradnicima Centra za istraživanje glagoljaštva

Projekt je dio aktivnosti koje se provode u okviru programa „Javna znanost u području glagoljaštva: od crowdsoucinga do znanja” koji uz financiranje DARIAH-HR konzorcija organizira Centar za istraživanje glagoljaštva Sveučilišta u Zadru.